„Mitologia fińska” – Finowie osiągają sukcesy dzięki cyfryzacji szkół

0
1789
Kto już czytał o najnowszych badaniach przeprowadzonych w Finlandii, sprawdzających wpływ nowej podstawy programowej na poziom kształcenia i wyniki uczniów na egzaminie międzynarodowym PISA?
Jak się okazuje, według badań przeprowadzonych przez psychologa Aino Saarinen, im częstsze użytkowanie technologii w klasie tym niższe wyniki osiągają Finowie.
Wynika to zapewne z wielu czynników, jednak w artykule głównym problemem jest fakt, wysokiego ryzyka utraty koncentracji na zadaniach i rozproszenia uwagi.
 
Nie oszukujmy się, wychodząc z założenia, że dziecko/nastolatek, wie w jaki sposób organizować sobie pracę, jest wytrwały i dąży do obranych przez siebie celów oraz że zna korzyści i przeszkody wynikajace z „uczenia się online”, to my przyczyniamy się do marnowania potencjału uczniów i zaniżamy wartość pracy z narzędziami cyfrowymi.
 
Zanim damy uczniom laptopa w ramach pracy projektowej, zanim powiemy – tam masz wszystko czego potrzebujesz, wypadałoby przygotować szkoły i nauczycieli. Uważam, że w naszych czasach warsztaty mające na celu zaprezentowanie narzędzi, naukę szukania informacji u źródła (albo chociaż ze źródłem…), odróżnianie faktów od fake newsów, prezentujących kulturę komunikacji online to absolutny obowiązek.
 
Poprzez takie zajęcia nie tylko zagwarantowalibyśmy naszym uczniom dostęp do informacji, możliwość samodzielnego nabywania umiejętności, niekoniecznie związanych z życiem szkolnym, ale również moglibyśmy wypracować pewne kluczowe postawy. Zaszczepić w dzieciach dociekliwość, wytrwałość, samodzielność, niezależność, krytyczne i analityczne myślenie, rozwijać ich zainteresowania… Lista długotrwałych korzyści jest naprawdę pokaźna. 
 
Niestety jednak, w naszym świecie (bo nie tylko w Polsce) reformy robi się powierzchownie, kiedy już coś funkcjonuje bo zainwestowano w to ogromne pieniądze, stwierdza się, że podobne efekty osiągnie się bez dalszych inwestycji – bo to co chciał rząd i społeczeństwo, już osiągnięto (Finlandia); naprawia się to, co pozornie szwankuje, nie szuka się przyczyn, a jedynie zwalcza objawy (Polska).  

Dlatego właśnie kształcenie przyszłych pokoleń powinno opierać się na zupełnie innych, dopiero zalewanych, fundamentach.