Rola obserwacji w procesie nauczania

0
277
Diagnoza i obserwacja. Kończymy pierwszy tydzień, poznajemy się, uczymy się współpracy, ustalamy zasady. Ja obserwuję i zapisuję wnioski, które mają posłużyć udoskonalaniu autorskiego programu nauczania.
W celu sprawdzenia umiejętności matematycznych policzyliśmy rzędy grządek i ilość typów roślin, warzyw i owoców rosnących na poletkach.
Sprawdziliśmy również jak się ma znajomość liter i cyfr – umiejętność czytania i pisania poprzez zapisywanie poszczególnych nazw i numerów rządków na mapach oraz czytanie tabliczek z nazwami roślin.
Żeby ocenić jakie zakresy wiedzy ogólnej i przyrodniczej zostały zrealizowane na poprzednim etapie edukacyjnym, nazywaliśmy obserwowane rośliny, rysowaliśmy ich owoce, staraliśmy się określić ich smak i zapach.
Aby zobaczyć na jakim poziomie moje dzieciaki posługują się kierunkami, orientują się w terenie i w schemacie własnego ciała – stworzyliśmy mapę ogrodu.
W pracy towarzyszyły nam wolność, samodzielność i współpraca z rówieśnikami. Potem ewaluacja pracy i refleksje.
I mimo, że wynik działań nas nie zadowolił (mapy są niedokładne) wiemy co możemy zrobić lepiej i ustaliliśmy, że w przyszłym tygodniu postaramy się wykonać zadanie jeszcze lepiej.
@Ponad Horyzont