Rozwiązania systemowe i organizacyjne – Hiszpania

1
3808

Praca nad projektem uzależnia! Ponieważ przeprowadziłam już 7 wywiadów, kolejne 6 odbędzie się przed końcem czerwca dlatego muszę przyspieszyć prace nad publikacjami :). Już teraz zapraszam Was do zapoznania się z kolejną częścią wywiadu z Laurą Tobarrą, nauczycielką z Hiszpanii. W tej części rozmowy skupiłyśmy się na rozwiązaniach organizacyjnych systemu hiszpańskiego.
Czekam na Wasze komentarze i refleksje zarówno na Facebooku w grupie Wymiana Nauczycielska – rozmowy międzynarodowe jak i w komentarzach pod postem.

Na początek jednak zapraszam do lektury!

  1. Ile lekcji dziennie na nauczyciel? Ile godzin tygodniowo w szkole spędzają uczniowie?

Przedszkolaki i uczniowie szkół podstawowych uczestniczą w zajęciach szkolnych godzinach 9:00 – 14:00, zatem w szkole spędzają 25 godzin tygodniowo. Gimnazjaliści są w szkołach codziennie o godzinę dłużej niż ich młodsi koledzy, w godzinach 8:30 – 14:30. Nauczyciele spędzają w szkole ok. 30 godzin lekcyjnych tygodniowo z dodatkowymi 6 godzinami pracy w domu określonymi w kontrakcie. Często zostają dłużej aby wykonać planowanie lekcji na następne dni.

 

  1. Czy w hiszpańskich szkołach diagnozuje / określa się zdolności uczniów? Czy są jakiś narzędzia pracy z uczniami zdolnymi?

Jeśli mówimy o wyższym poziomie inteligencji, istnieją procedury, dzięki którym uczniowie mogą przechodzić do starszych klas (możliwe jest wykonanie programu z zakresu dwóch roczników) lub dostają od nauczycieli inne zadania, najczęściej na wyższym poziomie.
Oczywiście zdarza się nam dostrzec uczniów wykazujących zdolności, utalentowanych – niestety nasz system nie określa żadnej formy wsparcia dla nich dlatego uzdolnieniami muszą zajmować się rodzice. Zdolni mogą sami przygotowywać się do konkursów czy innych aktywności pozaszkolnych. W ofercie szkolnej nie mamy indywidualizacji zajęć czy metod kształcenia dla dzieci, które nie są określone w grupie Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych. Myślę, że nauczyciele w głównej mierze starają się pomóc uczniom mającym trudności, tak aby w pełni wykorzystywać również ich potencjał.
Myślę, że ważnym jest aby wspomnieć, że w Hiszpanii to rodzice nie chcą diagnozować zdolności u swoich dzieci, wiąże się to z przekonaniem iż wychowanie i kształcenie takich uczniów jest trudniejsze i bardziej kosztowne.

 

  1. Czy nauczyciele maja możliwość awansu zawodowego / podwyżki? Jeśli tak na czym polega taki awans?

Jeśli chodzi o podwyżki, są one stałe i jasno określone, co 3 lata otrzymujemy bowiem o 35 euro większą miesięczną pensję. Co 6 lat możemy postarać się o dodatek w wysokości 75 euro miesięcznie, jednak aby go otrzymać musimy udowodnić, że w tym czasie odbyliśmy minimum 100 godzin szkoleń.  Wyższe pensje otrzymuje również dyrektor placówki edukacyjnej, jego pensja jest wyższa o 400 euro miesięczne. Aby jednak zostać dyrektorem należy odbyć 6-o miesięczny kurs oraz wziąć udział w konkursie (wyłącznie w sytuacji odejścia poprzedniej osoby będącej na tym stanowisku). Każdy nauczyciel ubiegający się o tego rodzaju awans musi przedstawić projekt, który zostaje poddany ocenie przedstawicieli rządu, rodziców i innych nauczycieli.  Kandydaci muszą spełniać pewne wymagania, jak na przykład: przepracowanie 5 lat w szkole publicznej. Dodatkowe punkty zdobywają uczestnicy/organizatorzy projektów europejskich oraz wszelkich innych dodatkowych aktywności na rzecz szkolnictwa i edukacji.

 

  1. Kto zajmuje się pomocą psychologiczno – pedagogiczną? Czy w szkołach pracują pedagog i/ lub psycholog szkolny?

W każdej szkole pracuje psycholog, nauczyciel wspomagający na potrzeby uczniów ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi oraz logopeda, to oni zajmują się pomocą uczniom z trudnościami szkolnymi.

 

  1. W jaki sposób jest organizowane kształcenie specjalne?

Szkolnictwo specjalne zanika w Hiszpanii ze względu na możliwość posyłania dzieci ze SPE do wybranej przez rodzica szkoły nie muszącej spełniać wymagań szkolnictwa włączającego czy integracyjnego – po zaakceptowaniu takiego ucznia szkoła dokłada wszelkich starań aby przygotować się na jego odmienne potrzeby.

 

*Więcej na temat organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej oraz indywidualizacji uczniów przejawiających trudności szkolne znajdziecie w pierwszym wywiadzie z Laurą.

 

 

  1. Jakie metody są stosowane przez hiszpańskich nauczycieli w przypadku powtarzania materiału do egzaminów czy sprawdzianów?

Staramy się stosować jak najwięcej metod aktywizujących i innowacyjnych tak by uatrakcyjnić nasze zajęcia oraz zaciekawić uczniów. Nie zawsze jest to jednak możliwe.
 

  1. Jak wygląda ocenianie?

System ocenowy stanowią numery od 0 do 10, osiągnięcie pułapu 50% zalicza egzaminy czy sprawdziany i uczeń otrzymuje 5. 7-8 traktowane są jako dobre oceny, od takich uczniów nie wymaga się poprawiania i dodatkowego powtarzania materiału. 10 jest numerem jak każdy inny*, świadczy ona o przyswojeniu materiału czy umiejętności w 100%.

 

* Jak zapewne pamiętacie w systemie fińskim najwyższa ocena, 10 zdarza się niezwykle rzadko. W Hiszpanii jest ona ponoć dosyć często stawiana.

 

  1. Jaki jest system kształcenia, selekcji i rekrutacji nauczycieli?

Aby dostać się na studia pedagogiczne od kandydatów wymaga się bardzo dobrych stopni i wyników na świadectwie maturalnym.

Kierunek ten cechuje wysoki poziom nauczania ze względu na następujący po nim niezwykle trudny egzamin urzędowy, którego wysoki wynik skutkuje otrzymaniem pracy w szkole publicznej. Co dwa lata rząd oferuje stanowiska w placówkach ogólnodostępnych, o taką prace może się ubiegać wyłącznie nauczyciel po egzaminie urzędowym. Istnieje specjalna lista, na którą dostają się osoby mogące pochwalić się wysokimi wynikami na dyplomie (punkty przyznawane są również w zależności od uczelni) oraz z bardzo wysoką oceną z egzaminu. Dostając się na listę jest się na niej do końca życia.

 

  1. Podstawa programowa – czy ogranicza ona swobodę nauczycieli w doborze metod i treści nauczania?

Pomimo posiadania podstawy programowej, która w jakiś sposób określa czym powinniśmy się zajmować, nauczyciele w Hiszpanii są niezwykle niezależni jeśli chodzi o formy i środki przekazu oraz metody nauczania. Większość nauczycieli układa programy nauczania zgodnie z podręcznikami jednak to w jaki sposób treści będą omawiane zależy wyłącznie od prowadzącego.