Self-reg w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej – pogłębianie samoświadomości i rozpoznawanie potrzeb

0
364

Wrzesień dobiega końca. Pierwsze tygodnie szkoły w pełni poświęciliśmy poznawaniu się, budowaniu relacji, tworzeniu wspólnych zasad, uczeniu się jak się uczyć oraz przyzwyczajaniu do rzeczywistości szkolnej. Jesteśmy świadomi, że proces ten wymaga stałej pielęgnacji, uważności i czasu. Dlatego w tym tygodniu zajmujemy się wspólnie bardzo ważnym obszarem, który poznany, będzie wspierał harmonijny, zrównoważony rozwój naszych uczniów, a nam pomoże z jeszcze większą świadomością i zrozumieniem podejść do planowania edukacji podążającej.

MOJE POTRZEBY
To tematyka pozwalająca pogłębiać samoświadomość, ucząca współpracy i rozwijająca empatię. Tworzymy fundamenty do usprawniania świadomego podejmowania wyborów, krytycznego myślenia, wzmacniania poczucia własnej wartości i niezależności ale i rozumienia znaczenia bycia częścią grupy i współodpowiedzialności.
 
W tym tygodniu jako wprowadzenie do poszczególnych tematów wykorzystujemy fantastyczną książkę “Self-regulation. Opowieści dla dzieci o tym jak działać, gdy emocje biorą górę” Agnieszki Stążki- Gawrysiak, polecamy ją do wspólnego czytania oraz pogłębiania wiedzy na temat potrzeb dzieci, ich źródła, znaczenia i sposobów zaspokajania. Każdy rozdział z opowieścią dla dzieci połączony jest bowiem tekstem dla dorosłych, objaśniający na czym polega zabezpieczenie emocjonalne każdego z pięciu omówionych w książce obszarów samoregulacji.
Mówiąc o potrzebach postanowiłyśmy wykorzystać narzędzia krytycznego myślenia, które poznałyśmy podczas szkoleń z zakresu TOC DLA EDUKACJI, wprowadzając w ten sposób związki przyczynowo-skutkowe i myślenie o konsekwencjach. Obie grupy świetnie poradziły sobie z tymi zadaniami.
Cieszy nas też, że otrzymujemy już pierwsze informacje zwrotne od niektórych rodziców naszych uczniów. Uśmiechamy się do ekranu czytając o widocznych pozytywnych zmianach w zachowaniu, większej refleksyjności dzieci i pojawiającej się umiejętności interpretacji i ekspresji najróżniejszych emocji.
A to dopiero początek naszej wspólnej przygody edukacyjnej!
;
.
Pozdrawiam!
‍Educational Eden – Joanna Obuchowska